Veiling

Bij verkoop ter veiling betaalt de inzender bij wijze van commissie een percentage van de opbrengst aan het veilinghuis. De commissie bedraagt:

  • Voor schilderijen, tekeningen, aquarellen, grafiek en beeldhouwwerken geldt een verschuldigde commissie van 10%.
  • Voor alle overige goederen geldt een verschuldigde commissie van 15%.
  • Voor ieder lot geldt een minimum commissie van €100,-. Voor in rekening te brengen overige kosten en belastingen wordt verwezen naar de Algemene Inzendersvoorwaarden.

Naverkoop

Mochten uw goederen onverhoopt niet zijn verkocht, bestaat de mogelijkheid tot naverkoop. Via het internet zal men wederom attent worden gemaakt op het onverkochte kunstvoorwerp en ook de desbetreffende experts zullen hun uiterste best doen alsnog een nieuwe eigenaar voor uw goed te vinden. Ook kan uw onverkocht gebleven goed eventueel in een volgende veiling opnieuw worden geveild.