198

Van Lier, J.: Verhandeling over de slangen en adders die in het landschap Drenthe gevonden worden…
Published in Amsterdam and Groningen By de Erven Houttuin and L. Huisingh, Book sellers, 1781
…Met byvoeging van eenige aanmerkingen en byzonderheden, tot deze en andere slangsoorten betrekkelyk.
372 pages with Dutch and French text.
H. 27.5 x W. 22 cm

Taxatie
€ 1.500 - 2.000
Resultaat
€ 1.500