82

Renard, Louis and Bosch Melchiorszoon, Jan van den: Atlas van Zeevaert en Koophandel door de geheele weereldt…
Amsterdam 1745, publishers and co-authors Reinier and Josua Ottens, …Vertoonende in bizondere op elkander volgende Kaerten, alle desselfs Zeekusten en Haevens, met beschryvingen van de Natuur, Voortbrengsels, Handwerksels, Godsdiensten, Bestier en Koophandel van alle gewesten, &c…
With frontispiece with caption: Atlas, te Amsterdam bij R. en I. Ottens in de Weereld Kaert. Titel page, partly printed in red, Dedication of the publishers: aan de bewindhebberen der Oostindische Maatschappije ter kamer Amsterdam. Register and thirty-two, hand-coloured, mostly folded maps. Together with the in six segments folded Weereldt-Kaart by Edmund Halley and the map of Europe with the main trading routes: Routes des postes et des voitures pour les marchandises. Folio-sized publication in blue paper and cardboard cover with brown leather spine. 152 pages.
H. 54.6 x W. 34 x D. 5.5 cm
Literature:
Koeman IV, page 423 – 435
Philips Atlases, 601

Taxatie
€ 15.000 - 20.000
Resultaat
€ 19.000