145. Nieuhof, Johan: ‘Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize…’ and ‘Zee en lant- reize, door verscheide Gewesten van Oostindien…’ and ‘Derde Zee- en lantreize, met het schip de Pyl…’

Nieuhof, Johan: ‘Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant- reize…’ and ‘Zee en lant- reize, door verscheide Gewesten van Oostindien…’ and ‘Derde Zee- en lantreize, met het schip de Pyl…’
Amsterdam, For the widow of Jacob van Meurs, 1682
Folio-sized book in contemporary, stamped and ribbed, parchment binding. With engraved frontispiece, armorial Durate and portrait of the author.
Page 1 – 240: …’Behelzende Al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens Een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brazil, Zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders…’ and
(renumbered) page 1- 303: ‘…Behelzende veele zeldzaame voorvallen en geschiedenissen. …En inzonderheid een wijtloopig verhael der Stad BATAVIA, Verciert doorgaens met verscheide Koopere Platen’.
Page 304 up to 308: …’na d’eilanden van Majotte en de Afrikaense kust van Mozambique…’
H. 33.5 / 23 cm
N.B.:
The mayority of the large brass engravings removed.

Taxatie
€ 1.000 - 1.200
Hamerbedrag
€ 800