465. After Peter Paul Rubens

After Peter Paul Rubens
(Siegen 1577 – Antwerp 1640)
a) Portrait of Pater Marcellianus de Barea
Oil on copper, 15.9 x 13 cm
b) Portrait of Pater Theodorus de Barea
Oil on copper, 16.2 x 12.8 cm
(2x)

Taxatie
€ 500 - 800
Hamerbedrag
€ 480