96

Marius Bauer
(The Hague 1867 – Amsterdam 1932)
Fountain with doves
Signed l.l.
Watercolour, crayon and gouache on cardboard, 46.8 x 29.2 cm
Provenance:
– Kunsthandel E.J. van Wisselingh & Co., Amsterdam (inv. No. 3952)
– By descent to the present owner
N.B.:
At the request of P.L. Tak (1848-1907) Marius Bauer travelled to Russia to provide an illustrated description of the coronation. In the company of the journalist C.K. Elout (1870-1947) and the novelist Maurits Wagenvoort (1859-1944) he travelled to Moscow. The letters Bauer wrote on his journey he addressed to Tak. On the 16th of June 1896 he wrote:
Amice, Constantinopel, 16 Juni
[…]
Langs deze kamers loopt een breede, overdekte galerij die uitzicht geeft op den tuin. Beneden ons klatert het water van een fontein, waar duiven baden in het marmeren bekken. Langs de Turksche balkons slingeren prachtvolle rozen en een schat van bloemen geuren in het lommer van hooge kastanjes, populieren en amandelboomen, waar boven uit de slanke minaretten en de roode koepels staan. Droomerig slurpten we de koffie, die de Tartaarsche bediende ons bracht, en we hoorden de trillende stem van de muezzim wegsterven in de lucht, we hoorden het klapwieken der duiven, en het zoete geklater van het heldere water, we roken de geuren die opstegen uit den wondertuin, en we geloofden niet dat er nog iets schooners te genieten was, en toch – was deze tuin mooi, nog wonderlijker was het paleis zelf.”
From: Marius Bauer, Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel, gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten, Wereld-Bibliotheek-Vereniging, Amsterdam and Antwerp, 1964, pag. 57.

Taxatie
€ 800 - 1.500
Resultaat
€ 5.500