89. Johannes Bosboom

Johannes Bosboom
(The Hague 1817 – 1891)
Trier (In the main church in Trier)
Signed l.l. and titled l.r.
Watercolour, crayon and gouache on paper, 49.5 x 37.9 cm
N.B.:
This watercolour is a study for the renowned painting In de Hoofdkerk te Trier made in 1871,which was exhibited in Amsterdam that same year. Concerning this mayor work, nicknamed affectionately by the public and the artist ‘Grote Trier’ (Large Trier) Bosboom wrote: “Van mijn kerken op groote schaal, vermeen ik dat de ‘Hoofdkerk te Trier (in 71 voor mijn later overl. Vriend Dr. Hacke van Mijnden vervaardigd) de Kroon spant.” The artist was not alone in his enthusiasm for his beloved, also famous art critic G.H. Marius (1854-1919) wrote that the work was one of the best ever made by Bosboom: ‘’…als het meesterwerk onder zijn olieverfschilderijen. Geen van die kerkinterieurs geeft die eenheid, in geen is de compositie zóó samengevat, in nauwelijks één is hij zóó zeker, is het licht zóó economisch en in geen van alle heeft Bosboom zóó het grootsche, het monumentale weten te geven als hier … hoe meesterlijk is hier de eenheid tusschen kleur en lijn-constructie, hoe dringt de schilder door in den bouw, hoe diepzinnig wordt hij onder den indruk van de grootsche somberheid van dit kerk-interieur. Hierin, en in de verbeeldingskracht, in den warmen toon, in de diepste kleur, heeft Bosboom een hoogtepunt bereikt, dat hij in een groot schilderij nauwelijks overtroffen heeft. Dit stuk is wel datgene, waarin hij veel van zijn verlangens vervuld zag.” This work is seen as the summit in the oeuvre of Bosboom.

Taxatie
€ 3.000 - 4.000
Hamerbedrag
€ 4.000