117

A Lutheran bible
Jacob Lindenberg, Amsterdam 1702
With copperplate engravings by Romeyn de Hooghe (1645 – 1708). Folio, in original leather binding with stamped floral motif. Openwork brass corner mounts and locks.
BIBLIA… Nu Van nieuws uyt D.M.Luthers Hoogduitse Bybel in onze Nederlandsche Taale getrouwelijk overgezet, Tot dienst van de CHRISTELYKE GEMEYNTEN d’Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan in deeze Nederlanden.
H. 41 x W. 28 cm

Taxatie
€ 700 - 1.000
Resultaat
€ 700