200

A Japanese tanto sword
Masahide-saku, Bunkyu 2 nen 2 gatsu Kichijitsu (1862)
The steel blade in Kanmuri-otoshi zukuri shape, with hamidashi tsuba, koshirae, kashira and lacquered wooden saya. With certificate of AOI-Art, Tokyo, Japan. With silk cover.
L. 44 cm

Taxatie
€ 600 - 800
Resultaat
€ 500