9

Christiaan Coevershoff
(Groningen 1595/1596 – The Hague 1659)
Het raadsel van Nijmeghen (The riddle of Nijmegen) (ca. 1625-1630)
Signed l.m. and annotated with riddle u.m.
Siet doch de naerderheyt van dit geslacht
Die gheen die slapende en myn schoot wert bevonden
Is aen mÿn onderwettich houwilÿck gebonden

Ende de groen Iongelingen hebter op acht
Syn myns vaders broeders ende myn mans soonen

De yonghe gesellen die hem in swarten roú betoonen
Syn mÿn byslaaps kinderen en broers van die mÿn heeft gebaert

En de twe Ionghe quanten die midts teosse weesen
Vreúcht bewysen sÿn wt onsen bedde geresen
En in alles is wettege troú bewaert

Ist oock mogelÿck beraet u en u sin verklaert
Oil on panel, 47.4 x 62.9 cm
Provenance:
– Collection E. Vita Israël, Amsterdam
– Auction Frederik Muller & Co, Amsterdam, November 1940
– Collection municipality Nijmegen, Nijmegen (1971) (in loan to Museum Het Valkhof, Nijmegen)
– Private collection, the Netherlands

Taxatie
€ 3.000 - 5.000
Resultaat
€ 3.000