203. Beschrijvinge van Amsterdam…

Beschrijvinge van Amsterdam…
C. Commelin, Amsterdam, 1726
…, zijnde een Naukeurige verhandelinge van desselfs eerste Oorspronk uyt den Huyse.
Part 1 and 2, with many engravings.
(2x)

Taxatie
€ 600 - 800
Hamerbedrag
€ 550