439 – 19e Eeuwse Schilderijen & een collectie werken door Oude Meesters

18 november 2013

Met gepaste trots presenteren wij u hierbij de catalogus van onze halfjaarlijkse veiling van 19e Eeuwse Schilderijen & collectie werken door Oude Meesters. De verzameling omhelst niet alleen schilderijen, maar ook aquarellen en tekeningen gemaakt in de 17e tot vroeg 20ste eeuw.
 
De veiling zal van start gaan met een prachtig werk op paneel door Marc Baets, getiteld ‘Reizigers op een pad bij een vervallen kasteel’. De luchtpartij en de vele figuren op het schilderij zijn zeer kenmerkend voor de hand Baets, welke u met een taxatie van € 2.500 – 3.500 kunt bemachtigen.
Lot 3 is van de hand van Jan Hendrik Verheijen en toont ‘Houtsprokkelaars en landvolk op een beboste heuvel’. Verheijen begon als leerling van een notaris, maar besloot al snel zijn opleiding in te wisselen voor een plaats in het atelier van de rijtuig- en sieraadschilder Oste. Vervolgens richtte hij zich op het kopiëren van werken uit het kabinet van zijn hoogleraar Bleuland, waarna hij zich ontwikkelde in het schilderen van stadsgezichten, portretten en natuurlijk landschappen. Verheijen staat bekend om zijn zeer nauwkeurig uitgewerkte schilderijen, herkenbaar aan het fraaie warme coloriet, zoals ook in dit schilderij. Taxatie € 3.500 – 4.500.  
 
Onder de diverse dierenschilderijen treft u lot 12, door Charles Émile Jacque. Deze Franse kunstenaar verliet in 1849 het door cholera geteisterde Parijs om zich samen met Jean-François Millet (1814-1874) in Barbizon te vestigen. Als een van de voornaamste leden van de School van Barbizon, ging Jacque’s voorliefde uit naar rustieke en pastorale scènes, zoals deze ‘Herderin met haar kudde aan de bosrand’. Taxatie € 7.500 – 9.500.
 
In de catalogus vindt u maar liefst twee schilderijen door Fredericus Jacobus van Rossum du Chattel. Een geliefd onderwerp van zijn hand is het landschap rond Den Haag, de omgeving waar hij opgroeide. Hij kreeg zijn eerste schilderlessen van zijn vader, maar werkte later op het atelier van de Haagse impressionist Willem Maris. De duidelijke invloeden van schilders van de Haagse School en zijn leermeester Maris zijn duidelijk zichtbaar in lot 14, ‘Het boerenpad’. Taxatie € 1.000 – 1.500.
Een ander geliefd onderwerp van zijn hand zijn de talloze impressies van de Utrechtse Vecht en haar omgeving, waardoor critici hem al snel de bijnaam ‘Schilder van de Vecht’ gaven. Lot 17 toont een ‘Boerin in haar vlet in het avondgloren’ en is met het grote formaat van 62 x 86 cm aantrekkelijk getaxeerd op € 2.500 – 3.500.
 
Door Jozef Israëls vindt u lot 19, een bijzonder werk van zijn hand, voorstellende een ‘Rabbi lezend bij het raam’. Aanvankelijk hadden de ouders van Jozef Israëls een toekomst voor hun zoon voorzien als rabbijn. Afkomstig uit een gegoede Joodse familie, werd Israëls op jonge leeftijd naar een godsdienstschool gestuurd waar hij Hebreeuws leerde, Bijbelles kreeg en de Talmoed bestudeerde. Deze Joodse opvoeding had een sterke invloed op zijn intellectuele en spirituele ontwikkeling, maar al snel bleek echter zijn teken- en schildertalent de overhand te krijgen: hij volgde lessen aan de Academie Minerva te Groningen en belandde in 1840 in het atelier van Jan Adam Kruseman (1804-1862) te Amsterdam. Onder diens leiding werkte Israëls overdag terwijl hij 's avonds lessen volgde aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Jozef Israëls bleef altijd een grote verbondenheid voelen met het Jodendom en in zijn latere jaren kwam dit tot uiting in een reeks werken van Joodse geestelijken, zoals het hier aangeboden werk met een taxatie van € 2.000 – 3.000.
 
Lot 25 is een prachtig groot formaat schilderij door Mari ten Kate, getiteld ‘Volendam’. Als jongste van drie broers in een vrij welgesteld gezin, leerde hij op zeer jonge leeftijd schilderen van broer Herman Frederik ten Kate. Na zijn opleiding ontwikkelde hij zijn eigen romantische stijl, gekenmerkt door spelende kinderen in duinen, aan de zee en op het ijs. Maar ook het simpele bestaan van boeren, vissers en hun kinderen inspireerde hem. Ook in dit werk is hun eenvoud en vermeende deugdzaamheid treffend weergegeven. Taxatie € 20.000 – 30.000.
 
Van de hand van Willem Carel Nakken is het indrukwekkende doek uit 1907, lot 27. Deze Haagse schilder legde zich geheel toe op het schilderen van paarden en wist deze dan ook voortreffelijk weer te geven in zijn afbeeldingen van binnenhoven en hoeves. Ondanks de diverse bijfiguren zoals kippen en boeren, spelen ook in dit werk de paarden de hoofdrol. Taxatie € 8.000 – 12.000.
 
De Spuistraat te Den Haag behoort tot de favoriete onderwerpen van Floris Arntzenius. Deze kunstenaar wordt niet alleen gezien als de meester van Haagse stadsgezichten, maar ook als de belangrijke tegenvoeter van de grote Amsterdamse impressionisten Breitner en Israels. Zijn Den Haag, rustiger dan Amsterdam, nodigde hem uit tot het schilderen van intieme stadstaferelen van klein formaat. In lot 29 (40,5 x 32 cm) staat de atmosferische stemming centraal, waarbij de beregende straat met de weerspiegeling van de omgeving en het mistige weer zijn verbeelding van dit straatleven tot een uniek tijdsdocument maakt. Taxatie € 8.000 – 12.000.
 
Van een heel ander genre is lot 38, door Jacques Carabain, getiteld ‘Bedrijvigheid in Hollands dorp aan de kust’. Carabain behoort zonder twijfel tot de beste Belgische schilders van stadsgezichten in de 19e eeuw. Zijn thematiek omspant niet alleen de meeste oude steden van België en Nederland, maar ook pittoreske stadsgezichten in Italië, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Vanwege de diversiteit in zijn oeuvre is het vaak lastig om de juiste chronologie van zijn werken te bepalen, uitgezonderd waar een datering uitsluitsel geeft, zoals bij het hier aangeboden werk uit 1851. Taxatie € 3.000 – 5.000.
 
Als ‘coverlot’ is zondermeer gekozen voor het ‘Strandgezicht’ door Johannes Hermanus Barend Koekkoek uit 1889. Dit schilderij is afkomstig uit een schitterende particuliere collectie, waar het sinds de aanschaf in 1975, bij Kunsthandel Tjerk Wiegersma, het huis sierde. Als derde zoon van marineschilder Hermanus Koekkoek (1815-1882), werd ‘Jan’ evenals zijn broers door zijn vader opgeleid. De invloed van zijn vader is zichtbaar in de zorgvuldige romantische schilderstijl en de fijne detaillering van zijn vroege zee- en riviergezichten. Later, na zijn verhuizing in 1864 naar Hilversum in Het Gooi, de bakermat van de Larense school, schakelde hij over op een lossere toets. In een door de Haagse School beïnvloedde stijl specialiseerde hij zich toen in het schilderen van strandgezichten met bomschuiten, waarvan lot 52 een wel heel fraai exemplaar betreft. Taxatie € 25.000 – 30.000.
 
Ook in deze veiling zullen diverse portretten worden aangeboden, waarvan lot 64 een uiterst aantrekkelijk 17e eeuws voorbeeld is. De geportretteerde, Adriaen Banckert van Trappen de Jonge, stamt af van de bekende Zeeuwse zeemansfamilie die het huis De Trappen aan de Lange Noordstraat te Middelburg bewoonde. Op 17 januari 1674 trad Adriaen de Jonge in het huwelijk met Cornelia Clau, de dochter van een geziene Zeeuwse familie. Het portret is gegeven de kleding van de geportretteerde hoogstwaarschijnlijk ontstaan omstreeks de datum van dit 'goede' huwelijk. Gezien de allure, maar ook de indrukwekkende herkomst van het schilderij, biedt de taxatie van € 2.500 – 3.500 u een buitenkans!
 
Uiterst decoratief en bijzonder van kwaliteit is lot 69, beschreven als 19e eeuwse Duitse School. De maker van deze trompe l’oeil, geannoteerd ‘Düsseldorf 1871’, is helaas onbekend, maar doet aan Amerikaanse tijdgenoten denken. Het geschilderde visitekaartje draagt helaas enkel nog de resten van de oorspronkelijke signatuur, maar de kundigheid van deze gedetailleerde jachttrofeeën en overige attributen, in volmaakte compositie met het opgeplakte gedichtje in Gothisch Duits, benadrukt dat het hier aangeboden schilderij gemaakt is door een grote meester. Taxatie € 8.000 – 12.000.
 
Voor de liefhebbers van Vanitas stillevens, bieden wij lot 77 door Johannes Fris. Het schilderij, afkomstig uit een indrukwekkende collectie, verbleef lange tijd in bruikleen bij het Dordrechts Museum. Ook in dit werk weet Fris middels de diverse attributen de kijker er aan te herinneren dat het leven slechts tijdig is en spoort u aan zich te richten op het eeuwige leven. Taxatie € 9.000 – 12.000.
 
Van een zeer vlotte hand is lot 88 in pastel op papier door George Hendrik Breitner. Deze ´Peintre du peuple´ koos zijn modellen bij voorkeur uit de lagere klassen: arbeiders, dienstmeisjes en bewoners van volkswijken. Na zijn verhuizing naar Amsterdam in 1886, legde hij het stadsleven vast in schetsen, schilderijen en foto’s. De ‘Amsterdamse dienstmeisjes’ waren daardoor een geliefd onderwerp. Taxatie € 12.000 – 15.000.
 
Het laatste lot door Anton Pieck is, ondanks van later datum, even romantisch en historisch als de eerdergenoemde werken. Zijn voorliefde voor de winter is herkenbaar in dit haast humoristische tafereel ‘Anchor Inn’ uit 1935, welke hij met een geweldig gevoel voor detail op papier uitvoerde. Taxatie € 3.000 – 4.000.
 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op kijkdagen en veiling!

 

Uitleg over alle manieren van bieden vindt u op deze pagina

MAATREGELEN VOOR HET BEZOEKEN VAN AAG
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens uw bezoek aan AAG.
  • Wij verzoeken u te allen tijde 1,5 meter afstand te behouden tot de andere bezoekers.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging: blijf thuis. Dit is tevens van toepassing indien één van uw huisgenoten de hiervoor genoemde symptomen heeft.
  • Gelieve AAG te bezoeken met een maximum van 2 personen per huishouden.
  • AAG ontvangt een maximaal aantal bezoekers; bij grote drukte bestaat de mogelijkheid dat u moet wachten.
VEILING BIJWONEN OP AFSPRAAK

Indien u de veiling wenst bij te wonen, dient u hiervoor per e-mail een toegangsbewijs aan te vragen: info@veilinghuisaag.com

1. Marc Baets
Travelers on a path near a ruined castle

Taxatie € 2.500 - € 3.500

2. Rutger Verburg
View of a beach with fishermen

Taxatie € 1.500 - € 2.000

Hamerbedrag € 1.200

3. Jan Hendrik Verheijen
Wood gatherers and folk on a wooded hill

Taxatie € 3.500 - € 4.500

Hamerbedrag € 3.800

4. Jan Evert Morel II
Countryfolk on a forest path

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 550

5. Jan Evert Morel II
Countryfolk in a hilly landscape

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 800

6. Johann Christian Brand
A chat while milking the cows

Taxatie € 1.500 - € 2.500

Hamerbedrag € 1.000

7. Attributed to Pieter Barbiers III
View of a farm

Taxatie € 2.500 - € 3.500

8. Hendrik Breedveld
Leaving the duck cage

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 1.000

9. Constant Artz
Family of ducks on the water's edge

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 1.000

10. Constant Artz
Mill situated on a river

Taxatie € 1.500 - € 2.500

11. Otto Grashey
Hase schlägt den Haken

Taxatie € 600 - € 1.000

Hamerbedrag € 850

12. Charles Émile Jacque
Shepherdess with her flock at the edge of the forest

Taxatie € 7.500 - € 9.500

Hamerbedrag € 5.787

13. Nicolaas Bastert
Fort moat in Nieuwersluis

Taxatie € 1.500 - € 2.000

14. Fredericus Jacobus van Rossum du Chattel
The country path

Taxatie € 1.000 - € 1.500

Hamerbedrag € 1.000

15. Willem Roelofs
Forest landscape

Taxatie € 1.000 - € 1.500

Hamerbedrag € 1.100

16. Jacob Maris
The Forest

Taxatie € 1.200 - € 1.500

Hamerbedrag € 1.000

17. Fredericus Jacobus van Rossum du Chattel
Woman farmer in her flat-boat at dusk

Taxatie € 2.500 - € 3.500

Hamerbedrag € 2.400

18. Bernardus Johannes Blommers
The threshers

Taxatie € 7.000 - € 9.000

19. Jozef Israëls
Rabbi reading by the window

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 5.000

20. Sal Meijer
The knitter

Taxatie € 2.000 - € 3.000

21. Pieter Alardus Haaxman
The love letter

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 1.900

22. Huib van Hove (Bz)
Daily duties

Taxatie € 1.000 - € 1.500

Hamerbedrag € 1.000

23. Heinrich Martin Krabbé
The lullaby

Taxatie € 1.200 - € 1.500

24. Wouter Verschuur jr.
The feeding of the chickens in the stable

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 2.800