432 – 19e Eeuwse Schilderijen & een collectie werken door Oude Meesters

26 mei 2013

Met trots presenteren wij u de catalogus van onze aankomende veiling, welke een prachtig overzicht schetst van werken gemaakt in de 17e tot vroeg 20ste eeuw. De veiling zal van start gaan met twintig bijzondere schilderijen door Oude Meesters, alle geselecteerd op hun kunsthistorische en decoratieve waarde.

Zo is het eerste lot Toegeschreven aan Pieter Cornelisz. Verbeeck en toont u een rustende reiziger met paard, een onderwerp waar deze kunstenaar zo geroemd om is. Taxatie € 1.000 – 1.500.

Lot 2 bestaat uit twee pendanten door Adriaen de Grijef, voorstellende jachtbuiten in een landschap. De Grijef ging op jonge leeftijd in de leer bij zijn vader, Jacques de Claeuw. Net als zijn leermeester excelleerde hij in het schilderen van stillevens, voornamelijk met het jachtthema. Het is bekend dat de Grijef vaker pendanten heeft gemaakt, deze zijn dan ook altijd zeer gezocht. Taxatie € 3.000 – 5.000.

Toegeschreven aan Johannes van der Bent is lot 3, ‘Herders met vee in een Italianiserend landschap’, een mooi groot formaat doek van een indrukwekkend landschap gestoffeerd met figuren en dieren. Taxatie € 2.000 – 3.000.

Voor liefhebbers van religieuze afbeeldingen bieden wij u lot 8 tot en met 13, waaronder een zeer typerend werk door Nicolaes Moeyaert. Deze ‘Dood van de ongehoorzame profeet’ heeft niet alleen een indrukwekkende herkomst, maar staat ook genoemd in de literatuur. Taxatie € 2.000 – 3.000.

Lot 14 is van de hand van Thomas Wijck en toont u de ‘Levant’. De Levant is een historisch-geografische term voor een gedeelte van West-Azie. Het beslaat het gedeelte direct ten oosten van de Middellandse Zee. Door zijn centrale ligging tussen drie continenten was van het oudsher een doorgangsgebied voor rondtrekkende nomaden en karavanen met reizende handelaren. Verbeeld is de bedrijvigheid buiten de stadswal met uitzicht op de zee. Taxatie € 3.000 – 4.000.

Het daaropvolgende werk is het ‘Portret van een jonge vrouw met parels en een kanten kraag’ door Hendrik van Hastenbergh, welke duidelijk de rijkdom en elegantie toont van deze jonge dame uit 1654. Bekend is dat het werk in 1928 werd verkocht op een veiling van Mak van Waay te Amsterdam tezamen met haar mannelijke wederhelft. Nadat dit paneel in eigendom was geweest van Kunsthandel St. Lucas te Den Haag, maakte het in 1947 onderdeel uit van de collectie van de ambassadeur van de VS, de heer Baruch. Na lange tijd in particulier bezit te zijn geweest, bieden wij het u aan met een taxatie van € 3.000 – 5.000.

Deze veiling bevat drie werken van een wel zeer uniek verzamelonderwerp. Lot 17,18 en 19 verbeelden het doktersbezoek. De eerste, door Jan Miense Molenaer, toont u een ‘Keisnijder’. Wanneer iemand geestesziek was, geloofde men dat deze een kei in zijn hoofd had. Op dit schilderij wordt de kei verwijderd door een kwakzalver. Dit soort voorstellingen, waarbij de figuren theatrale kostuums dragen, waren voor de gewone toeschouwer erg vermakelijk, maar voor welgeleerde doktoren een huis piece-de-conversation. Dit typerende schilderij werd verhandeld door KunsthandelP. de Boer te Amsterdam en maakte vervolgens deel uit van een prachtige particuliere collectie. Taxatie € 3.000 – 5.000.

Opvallend is het werk door Anthonie Jansz. van der Croos, voorstellende ‘Vissers langs de waterkant met uitzicht op een stad’. Dat deze buurman van Jan van Goyen zich door hem liet beïnvloeden is ook hier duidelijk zichtbaar. De kwaliteit van lot 20 verklaart dat werken van deze twee kunstenaars in het verleden vaak zijn verward. Taxatie € 5.500 – 7.500.

Lot 21 is het begin van de Romantische sectie in deze veiling. Dit grootformaat schilderij door Frederik Marinus Kruseman verbeeldt een ‘Winterlandschap met schaatsers op de rivier en wandelaars op het daarnaast gelegen dorpspad’. Ondanks het feit dat Kruseman dit werk al op 27-jarige leeftijd schilderde, is het stilistisch zeer herkenbaar en van zeer hoge kwaliteit. Naast de schitterende provenance, staat het werk ook genoemd in de oeuvre-catalogus door Van Heteren en De Meere. Taxatie voor dit overweldigende stuk bedraagt € 25.000 – 35.000.

Afkomstig van de grootste schildersfamilie van Nederland, bieden wij u twee werken (lot 23  & 26) door Johannes Hermanus Barend Koekkoek. Ondanks de verschillen in onderwerp zijn beide herkenbaar door de kundige en elegante hand van de kunstenaar. Taxatie € 2.500 – 3.500 / € 2.000 – 3.000.

Een zomers gevoel krijgt u bij het kijken naar lot 28 door Lodewijk Johannes Kleijn. Dit rivierlandschap, van ruim 50 cm breed, is gesierd met diverse figuren, koeien, bootjes en molens en neemt u mee terug in de tijd. Taxatie € 2.500 – 3.500.

Imposant is het ‘Gezicht op het Kerkplein en de Eusebiuskerk te Arnhem’ door Elias Pieter van Bommel. De drukte op het Kerkplein is onverminderd, daarentegen is het aangezicht van de kerk geheel veranderd. Zestig jaar na dit doek werd beschilderd werd de kerk tijdens de Slag om Arnhem grotendeels verwoest; de kerk brandde volledig uit en de toren stortte in. De restauratie duurde ruim twintig jaar, waarbij de spits een geheel nieuw uiterlijk kreeg. Bij deze restauratie werden tussen godsdienstige voorstellingen ook beelden uit de strips van Walt Disney aangebracht. Een Arnhemse dominee, die hiertegen protesteerde, werd door de beeldhouwer prompt ook in de voorstellingen vereeuwigd. Dit kleurrijke schilderij, lot 30, heeft een taxatie van € 10.000 – 15.000.

Het grootste werk in deze veiling is lot 39, door Frans Courtens. Deze koeien aan de Zaan (‘Bords de la Zan’) schitteren in het ochtendgloren op het ruim twee meter hoge doek. Dit werk heeft niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk deel uitgemaakt van belangrijke collecties en staat genoemd in de literatuur. In 2001 werd het tentoongesteld in Museum Kempenland te Eindhoven, waarvan het de catalogus siert. Taxatie € 20.000 – 30.000.

Voor liefhebbers van eenden, bieden wij u werken van de twee meest gewilde schilders in dit genre, te weten Constant Artz en Willem Maris. Van de laatstgenoemde (lot 43) treft u een ‘Eendenfamilie langs de waterkant’ op doek van bijna één meter breed. Het werk kenmerkt zich door de vlugge penseelstreek en de knappe weergave en heeft een taxatie van € 4.000 – 6.000.

Zijn tijdsgenoot Willem Roelofs wordt vertegenwoordigt door een zeer karakteristiek schilderij, getiteld ‘Hollands landschap met wipwatermolens’. Hoogst waarschijnlijk ziet u hier een visser in ’t Gijn, met zijn befaamde molens op de achtergrond, welke ook hier voor een schitterend perspectief zorgen. Niet alleen heeft de kunstenaar het werk gesigneerd en gedateerd 1856, ook is het werk opgedragen aan zijn vriend Edmond Lambrichs. Roelofs bezocht Brussel regelmatig sinds 1847, waardoor hij al snel in belangrijke kunstenaarskringen aldaar verkeerde en Lambrichs ontmoette. Dit lot 47 heeft een taxatie van € 3.000 – 5.000.

Opvallend zijn maar liefst twee werken door Jan Zoetelief Tromp in deze catalogus. Werken door Zoetelief Tromp zijn schaars en beide lots zijn afkomstig van verschillende privécollecties. Lot 51 toont twee meisjes uit Staphorst op een zomerse dag in een haast pointillistisch bloeiend korenveld. Het werk werd in 1975 aangekocht bij Christie’s Amsterdam en is sindsdien niet meer openbaar getoond. Taxatie € 10.000 – 15.000.

Het andere werk door deze kunstenaar, lot 52, verbeeld drie aardappelrooiende meisjes.

Zoetelief Tromp schilderde dit doek in zijn Katwijkse periode, zijn meest gewilde tijd. Een glasnegatief van dit werk werd onlangs door de familie teruggevonden in het voormalig atelier van de kunstenaar in Breteuil-sur-Iton te Frankrijk, waar de familie eind jaren ’20 naar verhuisde. Taxatie € 20.000 – 30.000.

Deze collectie bevat diverse werken op papier, waaronder lot 54 door Willy Sluiter. Dit ‘Elegant gezelschap op het strand’ stamt uit 1902; een jaar nadat de familie Sluiter naar Katwijk verhuisde. Dat Sluiter al eerder diverse strandgezichten maakte in Scheveningen, is duidelijk te zien aan de vlot- en accuraatheid waarmee de kunstenaar het pastelkrijt heeft geplaatst. Taxatie € 3.000 – 5.000.

Uiterst Haags is de aquarel met gouache door Floris Arntzenius, lot 55. Deze ‘Drukte in de Spuistraat’ verbeeldt de vele bezoekers van deze winkelstraat op een regenachtige dag en bevestigd dat Arntzenius wordt gezien als dé meester van Haagse stadsgezichten. Taxatie € 8.000 – 12.000.

Zijn Amsterdamse tijdgenoot en tegenvoeter George Hendrik Breitner wordt vertegenwoordigd met lot 60; een ‘Gezicht op de Oudezijds Achterburgwal’. Nadat Breitner in 1886 naar Amsterdam verhuisde legde hij het stadsleven vast middels schetsen, schilderijen en foto’s. Nog geen tien jaar later fotografeerde hij deze gracht, waarvan de foto als voorbeeld voor dit schilderij werd gebruikt. De Oudezijds Achterburgwal intrigeerde Breitner vanwege het ritme en de spiegeling van de huizen, welke in de verte vervagen. Afkomstig uit een prachtige privécollectie, wordt het werk u hier aangeboden met een taxatie van € 15.000 – 20.000.

Voor diegene met een kleiner budget beschikbaar maar ook geïnteresseerd in dit Amsterdams Impressionisme, raden wij u aan de drie werken door Maria Henry Mackenzie te bekijken. Werken van deze leerling van Breitner werden geregeld verward met die van zijn leermeester. Hij schilderde en tekende veel oude gevels, steegjes, boten, werkpaarden (lot 62), bouwputten (lot 61) en heistellingen, maar ook legde hij het uitzicht vanuit zijn atelier te Amsterdam graag vast (lot 63). Taxaties voor deze werken variëren van € 800 – 2.000.

Beeldschoon is het ‘Bruggetje te Delft’ door Isidoor Opsomer. Lot 67 laat de kundigheid zien van deze postimpressionistische schilder van portretten, stadsgezichten, landschappen en stillevens. Dit fleurige werk is getaxeerd € 1.000 – 2.000.

Onder de groepsportretten vindt u een aller aardigst schilderij door Jacobus Buys uit 1754. Buys, leerling van Cornelis Pronk en Cornelis Troost, was naast schilder ook regent, te weten schepen van Mijdrecht. In 1755 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij leraar en later directeur van de Amsterdamse Tekenacademie werd. Het hier aangeboden werk behoort tot een klein aantal vergelijkbare familiegroepen afgebeeld in interieurs uit de jaren ’50 van de 18e eeuw en kan daarom worden gezien als een historische bron. Taxatie € 1.500 – 2.500.

Deze veiling bevat ook diverse buitenlandse kunstenaars, waaronder lot 79 door Marcel Cosson. Dit paneel toont de Parijse weelde aan het begin van de vorige eeuw, waarbij sierlijke danseressen worden vergezeld door voorname heren op de trap van het theater. Taxatie voor dit internationaal gezochte werk is € 1.500 – 2.500.

Behorend tot het Russisch Impressionisme is lot 84, door Nikolai Vasilevich Charitonov. Het ‘Kindermeisje’, gezeten met de kleine is uiterst tactiel weergegeven en bevestigd wederom dat de Russisch Impressionisten niet onder doen voor hun Franse collega’s. Taxatie € 1.000 – 2.000.

Uit Parijs afkomstig is het werk door Guillaume Romain Fouace: ‘Raisins blancs sur un plat’. De wijze waarop de lichtinval, maar ook het porseleinen bord is weergegeven in lot 87 is van internationaal niveau. Het doek, tentoongesteld geweest in Frankrijk, heeft een taxatie van € 3.000 – 4.000.

Uiteraard kan de naam Henriette Ronner-Knip in een veiling als deze niet ontbreken. Lot 88 is een vroeg werk van haar hand voorstellende een van haar geliefde onderwerpen: ‘Hondenkar met groenten’. In deze versie is de hondenkar niet alleen afgebeeld met één hond, maar is een rustend maatje naast hem gelegen. Ondanks het kleine formaat, van slechts 19 cm hoog, is het tafereel uiterst minutieus geschilderd; de hondenvacht, de worteltjes en de sla zijn haast van een fotografische realiteit. Taxatie € 1.500 – 2.500.

Wij concluderen de veiling met twee werken door hondenschilder Otto Eerelman. De laatste, lot 90, toont een ‘Terriër met visitekaartje in de bek’ in gemengde techniek op papier. Het visitekaartje is voorzien van de afkorting P.F., wat staat voor ‘Pour féliciter’; het werk was immers geschilderd als verjaardagsgeschenk. Afkomstig uit de familiecollectie en verkerend in zeer goede staat, wordt het werk aangeboden met een taxatie van € 3.000 – 5.000.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op kijkdagen en veiling!

Uitleg over alle manieren van bieden vindt u op deze pagina

MAATREGELEN VOOR HET BEZOEKEN VAN AAG
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens uw bezoek aan AAG.
  • Wij verzoeken u te allen tijde 1,5 meter afstand te behouden tot de andere bezoekers.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging: blijf thuis. Dit is tevens van toepassing indien één van uw huisgenoten de hiervoor genoemde symptomen heeft.
  • Gelieve AAG te bezoeken met een maximum van 2 personen per huishouden.
  • AAG ontvangt een maximaal aantal bezoekers; bij grote drukte bestaat de mogelijkheid dat u moet wachten.
VEILING BIJWONEN OP AFSPRAAK

Indien u de veiling wenst bij te wonen, dient u hiervoor per e-mail een toegangsbewijs aan te vragen: info@veilinghuisaag.com

1. Attributed to Pieter Cornelisz. Verbeeck
A peaceful moment

Taxatie € 1.000 - € 1.500

Hamerbedrag € 2.800

2. Adriaen de Grijef
a) Hunting booty in a landscape

Taxatie € 3.000 - € 5.000

Hamerbedrag € 7.000

3. Attributed to Johannes van der Bent
Shepherds and their flock in an Italianised landscape

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 2.200

4. Mid-European School
Activity in a village bordering a river

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 2.200

5. Flemish School
Resting and working figures on the land with a fortified town in the background

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 1.000

6. Dutch School
Shepherds with cattle in a wide landscape with a ruin and mountains in the background

Taxatie € 1.000 - € 2.000

7. German School
Shepherds with cattle in an Italianised landscape

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 2.400

8. Flemish School
The temptation of Christ in the desert

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 1.000

9. Follower of Pieter Aertsen
The Holy family

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 800

10. Flemish School
The calling of the apostle Saul

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 750

11. Studio of Cornelis van Poelenburch
Elia and the raven

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 1.100

12. Italian School
Christ and the Samaritan woman

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 800

13. Nicolaes Moeyaert
The death of the disobedient prophet (I Kings, XIII: 24)

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 1.800

14. Thomas Wijck
Levant

Taxatie € 3.000 - € 4.000

Hamerbedrag € 4.500

15. Hendrik van Hastenbergh
Portrait of a young woman with pearls and a lace collar

Taxatie € 3.000 - € 5.000

Hamerbedrag € 4.000

16. Cornelis Mahu
The seduction of the maid

Taxatie € 4.000 - € 6.000

Hamerbedrag € 3.500

17. Jan Miense Molenaer
The stone cutter

Taxatie € 3.000 - € 5.000

Hamerbedrag € 7.500

18. After Jan Steen
The doctor's visit

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 900

19. After Jan Steen
The cutting of the stone

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 1.100

20. Anthonie Jansz. van der Croos
Fishermen by the water with a view of a city

Taxatie € 5.500 - € 7.500

Hamerbedrag € 5.000

21. Frederik Marinus Kruseman
Winter landscape with skaters on the river and strollers alongside on a village path

Taxatie € 25.000 - € 35.000

Hamerbedrag € 24.000

22. Frederik Marinus Kruseman
Winter landscape with riders by a farm

Taxatie € 12.000 - € 18.000

23. Johannes Hermanus Barend Koekkoek
Resting travelers near Drachenfels

Taxatie € 2.500 - € 3.500

Hamerbedrag € 3.000

24. Claas Hendrik Meiners
Fishermen along the bank of the river in the Rhine Valley

Taxatie € 1.000 - € 1.500