424 – 19e Eeuwse Schilderijen & een collectie werken door Oude Meesters

12 november 2012

Op maandag 12 november a.s. organiseren wij een belangrijke veiling van 19e Eeuwse Schilderijen & werken door Oude Meesters. Deze veiling bevat schilderijen gemaakt tussen de 17e en 20ste eeuw en geeft daarmee een mooi overzicht van de ontwikkeling van de schilder- en tekenkunst door de eeuwen heen.

 
Wij zullen van start gaan met een aantal geschilderde landschappen van grote kwaliteit. Zo bieden wij u ‘Herder rustend bij zijn vee’ door de Haarlemse kunstenaar Willem Romeyn (lot 3). In dit schilderij herkent u de prachtige kleurschakeringen waar Romeyn om geliefd is en met een taxatie van € 2.500 – 4.500 is het een uiterst aantrekkelijke aankoop.
De voorstelling ‘Ruiterslag’ van lot 5 is toegeschreven aan Palamedes Palemedesz. Deze Nederlandse schilder, geboren te Londen, legde zich met name toe op het schilderen van veldslagen, zoals ook hier afgebeeld (taxatie € 1.500 – 2.500).
Afkomstig uit een bijzondere collectie uit Duitsland, bieden wij u een ‘Bebost landschap met figuren bij een boerderij’ van de hand van Pieter van Asch (lot 6). Dit werk van bijna een meter breed heeft een taxatie € 2.000 – 3.000. Van de hand van romanticus Johann Bernard Klombeck toont lot 12 twee pendanten, voorstellende een zomer- en wintergezicht, met een taxatie van € 12.000 – 18.000.
De Romantiek is verder vertegenwoordigd door Andreas Schelfhout, waarvan lot 13 een ‘Boer met ezel op het heidepad’ verbeeldt in het schitterende perspectief, waar deze kunstenaar zo om gewaardeerd is. Dit laatste werk is afkomstig uit een belangrijke privé collectie en nu voor het eerst op de open markt verkrijgbaar met een veilingtaxatie van € 4.000 – 6.000.
 
Van een lossere toets en later datum is bijvoorbeeld lot 18, ‘Charmante sortant sa chienne en forêt hivernale’ door Félix Jansé. Ondanks het feit dat er maar weinig bekend is over de levensloop van deze Franse kunstenaar, maken zijn werken onderdeel uit van diverse internationale collecties. Het hier aangeboden werk, heeft met zijn imposante formaat van ca. 150 x 100 cm de aantrekkelijke taxatie van € 2.500 – 4.500.
Een zelfde internationale allure heeft lot 19; ‘Portret van een elegante jonge vrouw’ door Leo Gestel. Ondanks het feit dat de brand in zijn atelier in 1929 vele werken heeft verwoest, is dit elegante werk op papier bewaard gebleven (taxatie € 2.000 – 3.000).
Lot 20 is een schilderij in groot formaat van de hand van Nicolaas van der Waay. Ondanks de titel ‘Slecht gehumeurd’, is het onderwerp uiterst lieflijk. Het werk toont een moeder met kind bij de deuropening en is tentoongesteld geweest in Pulchri Studio te Den Haag in 1912. Ook sierde dit werk de Wereldkroniek uit hetzelfde jaar. Taxatie voor dit bijzondere stuk € 6.000 – 8.000.
 
De catalogus van deze veiling bevat ook een groot aantal werken op papier. Zeer gepast in de omgeving van het veilinghuis, gevestigd in een rijksmonumentale voormalige synagoge, is een aquarel door Maurycy Minkowski (lot 21). Het uitgebeelde Joodse Herdenkingsgebed toont vijf vrouwen in prachtig tenue, allen met serene blik in de ogen; zeer herkenbaar voor de hand van deze kunstenaar. Hit werk maakte onderdeel uit van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1926 – 1927 en heeft een geschatte veilingwaarde van € 3.000 – 5.000.
Van de hand van Isaac Israels vindt u ‘De groentenmarkt’ in aquarel en potlood. Hoogst waarschijnlijk betreft het hier een drukke markt in Bern of Fribourg te Zwitserland, plaatsen welke de kunstenaar in mei/juni 1915 bezocht. Taxatie voor dit lot 30 is € 2.000 – 3.000.
Voor liefhebbers van de cavalerie, wijzen wij u graag op lot 31; ‘Manoeuvres bij Waalsdorp’ door Jan Hoynck van Papendrecht. Wanneer u deze aquarel aanschouwt, begrijpt u waarom de kunstenaar bekent staat om zijn militaire voorstellingen en figuren. Vanwege zijn specifieke kennis en zijn zorgvuldigheid in het weergeven van militaire onderwerpen, gelden zijn werken als een historische bron. De taxatie van dit spetterende stuk is € 1.500 – 2.500.
 
Ook dieren waren een geliefd onderwerp voor kunstenaars in de 19e eeuw. Deze veiling bevat niet alleen afgebeelde paarden, koeien, honden en poezen, maar ook treft u werk van twee belangrijke eendenschilders. Het eerste schilderij, lot 38, is van de hand van Constant Artz en toont een zeer uitgebreide ‘Eendenfamilie langs de waterkant’ (taxatie € 1.200 – 1.800).
Het andere werk is gemaakt door Willem Maris, de jongste van de drie schilderende Maris broers. Ook in dit schilderij herinnert hij met zijn losse toets en lichteffecten aan het werk van de Franse kunstenaar Camille Corot. Dit lot 40 van de impressionist van de Haagse School is getaxeerd € 1.800 – 2.400.
 
Zijn broer Jacob Maris schilderde lot 53 ‘Aangemeerde bomschuit op het strand’; een indrukwekkend werk, waarin de kundigheid van deze schilder duidelijk zichtbaar is. Niet alleen waant u zich op het strand bij het aanschouwen van de beweeglijke luchtpartij en weerspiegelingen in het water, maar ook kunt u zich goed verplaatsen in de tijd van ontstaan van dit kunsthistorische object. De schatting van dit schilderij bedraagt € 10.000 – 15.000.
Het hier bovengenoemde werk is één van vele zeegezichten ter veiling aangeboden. Bijzonder is het aan Willem van de Velde I toegeschreven lot 67 voorstellende ‘Schepen op woelige zee’. Dit penschilderij, met signatuur in het drijfhout, heeft een taxatie van € 3.000 – 5.000 en zou daarmee voor een grote verassing in deze veiling kunnen zorgen.
Van de hand van zijn zoon, Willem van de Velde II, bieden wij u lot 66 ‘Gezicht op de Engelse vloot’. Deze tekening in zwart krijt en penseel in grijs geeft een zeer gedetailleerde weergave van de tuigage van de schepen en heeft een geschatte waarde van € 800 – 1.200.
 
Een prachtig tijdsbeeld word opgeroepen door kunstenaar Bartholomeus Maton, met het werk ‘Meid in de kelder bij een wijnvat in slaap gevallen, wordt door haar meester betrapt’, lot 76. Ondanks de bevuilde bovenlaag, is het sterke lichteffect, waar Maton bekend om staat, nog duidelijk zichtbaar. Indien u de gelukkige nieuwe eigenaar wordt van dit schilderij, zal een restauratie, waarbij het schilderij wordt schoongemaakt, het kaarslicht feller doen branden. Dat het schilderij altijd een geliefd werk van zijn hand is geweest, blijkt uit de schitterende herkomst en de opname in de catalogus van Museum Bredius uit 1991. De taxatie voor dit werk is € 15.000 – 20.000.
 
Ook bevat deze veiling diverse portretten, gemaakt in de afgelopen drie eeuwen. Opvallend is lot 84, toegeschreven aan Willem Cornelisz. Duyster, met een taxatie van € 8.000 – 12.000. De hier afgebeelde voorname heer van 59 jaar behoort naar onze mening tot de meest indrukwekkende portretten van de hand van deze befaamde schilder. Duyster specialiseerde zich in het weergeven van kleding en andere textielsoorten; het zwart satijnen pak en de wit kanten kraag hebben dan ook een tactiele uitstraling.
 
Deze veiling biedt u de kans uw wanden te sieren met bloem- en vruchtenstillevens. Lot 85 is een voornaam werk van de hand van Jean Baptiste Morel en verbeeldt een weelderig bloemstuk in amforavaas op een plint. Deze Vlaamse schilder was gespecialiseerd in het vervaardigen van schilderijen van vazen met bloemen. Vanwege zijn kundigheid werd hij opgeroepen door het Hof van Brussel om de paleizen te versieren. Hij ontving vervolgens vele voorname bestellingen. De sierlijke losse toets maakt het vroeg 18e eeuwse schilderij tot een haast modern kunstwerk. De taxatie van dit lot bedraagt € 6.000 – 8.000.
Uiterst interessant is lot 86, het ‘Stilleven met vruchten en noten op een plint’ uit 1830, toegeschreven aan Adriana Haanen. Aangezien Haanen pas van 1841 begon met het exposeren van schilderijen, is dit het vroegst bekende werkje van haar hand. Dit schilderijtje is conservatief geprijsd op € 2.000 – 3.000.
 
Het gezegde ‘Last, but not least’ geldt zeker voor het laatste werk uit deze veiling, lot 89. Het voormalig plafond van Oudezijds Voorburgwal 132 bestaat uit een houten omlijsting versierd met vergulde ornamenten en bevat vijf schilderingen op doek. Het middenstuk toont ‘Flora’ en is omringt door vier hoekstukken, welke de vier jaargetijden uitbeelden. De ongesigneerde schilderingen zijn herkenbaar als van de hand van Jacob de Wit of van een kunstenaar uit zijn nabije omgeving. De Wit verwierf grote bekendheid met schilderen van plafond-, deur- en schoorsteenstukken, welke hij maakte voor de grachtenpanden in Amsterdam. Het gehele object, beschreven als omgeving van Jacob de Wit, heeft een taxatie van € 10.000 – 20.000.
 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op kijkdagen en veiling! 

Uitleg over alle manieren van bieden vindt u op deze pagina

MAATREGELEN VOOR HET BEZOEKEN VAN AAG
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens uw bezoek aan AAG.
  • Wij verzoeken u te allen tijde 1,5 meter afstand te behouden tot de andere bezoekers.
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging: blijf thuis. Dit is tevens van toepassing indien één van uw huisgenoten de hiervoor genoemde symptomen heeft.
  • Gelieve AAG te bezoeken met een maximum van 2 personen per huishouden.
  • AAG ontvangt een maximaal aantal bezoekers; bij grote drukte bestaat de mogelijkheid dat u moet wachten.
VEILING BIJWONEN OP AFSPRAAK

Indien u de veiling wenst bij te wonen, dient u hiervoor per e-mail een toegangsbewijs aan te vragen: info@veilinghuisaag.com

1. Circle of Jan Frans van Bloemen
a) Resting figures in an Italianised landscape

Taxatie € 1.500 - € 2.500

Hamerbedrag € 2.500

2. Dutch School
Travellers taking a moment's rest

Taxatie € 800 - € 1.200

3. Willem Romeyn
Shepherd resting with his cattle

Taxatie € 2.500 - € 4.500

Hamerbedrag € 2.300

4. Johannes Moninckx I
The plea for alms

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 1.500

5. Attributed to Palamedes Palamedesz. I
Battle scene with cavalry

Taxatie € 1.500 - € 2.500

Hamerbedrag € 1.900

6. Pieter van Asch
Forested landscape with figures by a farm

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 1.600

7. Follower of David Teniers II
Activity at the edge of a village near the water

Taxatie € 2.000 - € 3.000

8. Carel Frans Philippeau
A prayer by the roadside

Taxatie € 1.200 - € 1.800

Hamerbedrag € 1.550

9. Frans van Severdonck
Horse with sheep and ducks in a meadow

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 800

10. Italian School
Shepherds with a flock of sheep by a brook in an Italianised landscape

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 550

11. Jan Van Beers
River view at dusk

Taxatie € 600 - € 1.000

Hamerbedrag € 600

12. Johann Bernard Klombeck
a) Summer: cows drinking from a stream in a wooded landscape

Taxatie € 12.000 - € 18.000

Hamerbedrag € 12.000

13. Andreas Schelfhout
Farmer and donkey on a heathland path, a shepherd with flock in the background

Taxatie € 4.000 - € 6.000

Hamerbedrag € 5.000

14. Cornelis Koppenol
Farmer and two geese by the water's edge

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 750

15. Cornelis Koppenol
The wood gatherers

Taxatie € 1.000 - € 1.500

Hamerbedrag € 850

16. Adolf Lange
Moored barge and rowing boat in a polder landscape

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 800

17. Arend Jan van Driesten
Spring

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 800

18. Félix Jansé
Charmante sortant sa chienne en forêt hivernale

Taxatie € 2.500 - € 4.500

Hamerbedrag € 4.000

19. Leo Gestel
Portrait of an elegant young woman

Taxatie € 2.000 - € 3.000

Hamerbedrag € 1.800

20. Nicolaas van der Waay
'In a bad mood'

Taxatie € 6.000 - € 8.000

Hamerbedrag € 6.000

21. Maurycy Minkowski
Eil Molei Rachamiem (Commemorative prayer)

Taxatie € 3.000 - € 5.000

Hamerbedrag € 5.000

22. Louis Apol
Farmer with a horse and cart in a winter landscape

Taxatie € 800 - € 1.200

Hamerbedrag € 800

23. Henriette Ronner-Knip
Study of five cats

Taxatie € 1.000 - € 1.500

Hamerbedrag € 2.400

24. Cornelis Raaphorst
Three caressing kittens

Taxatie € 1.000 - € 2.000

Hamerbedrag € 900