pand

Het grootste Nederlandse veilinghuis

Veilinghuis AAG is gevestigd te Amsterdam, het belangrijkste kunst- en antiekcentrum van het land waarop ook de internationale kunsthandel en het internationale veilingwezen zich richten. Iedere werkdag kunt u terecht op ons kantoor voor inlichtingen en taxaties. Met Den Haag onderhoudt het veilinghuis een bijzondere relatie, die deels berust op de oprichting en jarenlange vestiging in deze stad, deels op bestaande banden met de Indische gemeenschap aldaar, waaraan het veilinghuis één van de specialisaties ontleent.
In Jakarta en Singapore veilt het veilinghuis al vele jaren succesvol Indonesische- en Indo-Europese kunst. In Genève onderhoudt een bijkantoor contacten met de Nederlandse gemeenschap aldaar.

Kwaliteit

AAG richt zich in alle breedte op kunst-, antiek-, verzamelobjecten en wijnen van goede kwaliteit. Met deze keuze maakt het veilinghuis de veilingen aantrekkelijk voor een breed publiek. Elk te veilen stuk is omgeven door voorwerpen die in hun genre en prijsklasse van hoge kwaliteit zijn.
Inbrengers kunnen rekenen op optimale publicitaire aandacht voor ter veiling gegeven goederen in elke rubriek en in elke prijsklasse. Het veilinghuis organiseert elk halfjaar een veiling voor Schilderijen van Oude Meesters, voor 19e en vroeg 20ste eeuwse schilderijen, voor Moderne en Hedendaagse Beeldende Kunst en voor Meubelen en Varia, zoals Aardewerk, Porselein, Zilver en Juwelen. Daarnaast worden geregeld veilingen van wijnen georganiseerd. Al naar gelang de gelegenheid zich voordoet, worden speciale veilingen gewijd aan een bepaald thema, een bijzondere gelegenheid of een bijzondere collectie. Enkele malen per jaar worden in Jakarta en/of Singapore veilingen gehouden van Indonesische en Indo-Europese schilderijen en kunstnijverheid.

Dienstbaar, betrouwbaar en deskundig

AAG biedt aan inbrengers en kopers optimale service. Een inbrenger kan rekenen op een snelle respons wanneer hij goederen ter veiling wenst aan te bieden, op een deskundige begeleiding bij de verkoop en op een snelle betaling daarna. Potentiële inbrengers worden snel en deskundig geadviseerd, ook wanneer het gaat om een vrijblijvende taxatie of adviezen over vererving en verdeling. Te veilen goederen worden gericht onder de aandacht gebracht van mogelijk kopers, geplaatst op het internet, prominent afgebeeld in catalogi en tentoongesteld op kijkdagen. Waar van toepassing, worden pers en publiciteit ingeschakeld.
Voor tijdens een veiling onverkocht gebleven voorwerpen bestaat de mogelijkheid van een naverkoop, hetzij met gebruik van het internet, hetzij door op discrete wijze gebruik te maken van het netwerk van relaties. Wanneer het optimaliseren van de waarde van enig stuk dat vereist, wordt in het belang van de inbrenger bemiddeld met derden in binnen- of buitenland.

Kopers worden gericht geïnformeerd over te houden veilingen door middel van aanschrijvingen, advertenties, aandacht in de pers, geïllustreerde catalogi en het internet.

Zij kunnen hun biedingen uitbrengen via het internet, door voorafgaande schriftelijke biedingen en tijdens de veiling, waar ook per telefoon kan worden geboden. Kopers kunnen vertrouwen op de door het veilinghuis verstrekte informatie over herkomst en kwaliteit van te veilen voorwerpen. Zij kunnen zich voorafgaand aan de veiling door experts van het veilinghuis laten voorlichten en adviseren over conditie en prijsstelling van te veilen voorwerpen.

Ten behoeve van inbrengers en kopers zijn de veilingvoorwaarden gedetailleerd en bindend neergelegd in een document dat voor een ieder beschikbaar is.
Het veilinghuis beschikt over een klein team van ervaren experts waarmee de benodigde deskundigheid in de diverse rubrieken grotendeels in huis aanwezig is. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van op deelgebieden gespecialiseerde experts uit kringen van kunsthistorici, verzamelaars en musea. Aan het veilinghuis zijn meerdere ervaren veilingmeesters en taxateurs verbonden. AAG is een bij de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders geregistreerd Veilingbedrijf.

De opbrengst van geveilde goederen wordt geïnd en met inbrenger en veilinghuis verrekend door een Stichting Derdengelden.